1. Chính sách hủy đơn hàng
 • Đơn hàng khi đã được hủy sẽ không thể khôi phục lại trên hệ thống
 • Mã giảm giá/ chiết khấu khuyến mãi đã sử dụng cho đơn hàng (nếu có) sẽ không còn giá trị sử dụng cho các đơn hàng tiếp theo.
 • Vì giá cả sản phẩm có thể thay đổi ở các thời điểm và chương trình khuyến mại kèm theo, Adcbookiz không cam kết mức giá cũ nếu quý khách đặt lại đơn hàng mới.
 • Trong trường hợp quý khách đã thanh toán trước cho đơn hàng qua hình thức thanh toán trả trước, Adcbookiz sẽ tiến hành hoàn tiền lại cho quý khách. Thời gian hoàn tiền từ 5-15 ngày làm việc tiếp theo tùy thuộc ngân hàng chủ thẻ của khách hàng.
 1. Hướng dẫn hủy đơn hàng
 • Việc hủy đơn hàng chỉ có thể thực hiện trước khi sản phẩm được giao cho vận chuyển.
 • Trường hợp đơn hàng đã chuyển sang hãng vận chuyển nếu quý khách muốn hủy đơn hàng xin vui lòng từ chối nhận hàng khi hàng được giao.
 • Việc hủy đơn hàng trực tuyến thông qua 3 bước rất đơn giản.
  1. Đăng nhập tài khoản, chọn >> Tài khoản của tôi >> Đơn hàng của tôi
  1. Thực hiện hủy đơn
 • Chọn sản phẩm có nhu cầu hủy
 • Chọn lý do muốn hủy
 • Xác nhận mục “Tôi đã đọc và hiểu chính sách hủy đơn hàng của Adcbookiz.
 • Chọn nút "Xác nhận hủy" để gửi yêu cầu hủy đơn hàng trực tuyến
 1. Cập nhật yêu cầu hủy đơn hàng
 • Adcbookiz sẽ gửi email thông báo về việc hủy đơn hàng theo yêu cầu của quý khách
 • Yêu cầu hủy đơn hàng sẽ được cập nhật trong mục “Đơn hàng của tôi”
Danh sách so sánh