Các hình thức thanh toán:

1. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa/Master Card/ JCB/ Amex/ UnionPay

2. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM/ tài khoản ngân hàng

3. Thanh toán khi giao hàng (COD)

Ghi chú:

Sau khi chọn được sản phẩm muốn đặt hàng và hoàn thành các bước điền thông tin mua hàng, quý khách vui lòng chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán phía trên và thực hiện các bước tuần tự theo hướng dẫn.

Danh sách so sánh