Khi truy cập website ADCBookiz.vn , Quý khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa trên website của ADCBookiz.vn, Quý khách hàng có thể đăng ký tài khoản để thuận tiện cho các giao dịch lần sau hoặc có thể đặt hàng trực tiếp mà không cần đăng ký tài khoản. Quý khách hàng giao dịch dưới hình thức nào cũng cần thực hiện trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

Khi đăng ký tài khoản tại website ADCBookiz.vn, mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.

Danh sách so sánh