Karma Wilson

Ngày 28/01/2022

Karma Wilson là tác giả của bộ sách Cùng gấu khám phá và hơn  30 đầu sách viết cho thiếu nhi, với rất nhiều ấn bản xuất hiện ở các thư viện và các cửa hàng sách khắp nơi trên thế giới khác. Sách của Karma đã giành được nhiều giải thưởng và nhiều lần nằm trong danh sách sách bán chạy nhất New York Times.

Về chúng tôi

Về chúng tôi
ADCBookiz là thương hiệu sách thiếu nhi uy tín của công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông - Đơn vị xuất sắc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Với mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện nên ADCBookiz xuất bản sách thiếu nhi ở đa dạng các lĩnh vực: Nhận thức và ngôn ngữ; Năng lực và phẩm chất; Thể chất và thẩm mỹ; Tình cảm và kỹ năng xã hội. Ngoài ra, để đồng...

GIỚI THIỆU VỀ ADCBOOKIZ

ADCBookiz - Thương hiệu Sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

TIN TỨC LIÊN QUAN

Lance G King

Karma Wilson là tác giả của bộ sách Cùng gấu khám phá và hơn  30 đầu sách viết cho thiếu nhi, với rất nhiều ấn bản...

Rachel Bright

Karma Wilson là tác giả của bộ sách Cùng gấu khám phá và hơn  30 đầu sách viết cho thiếu nhi, với rất nhiều ấn bản...
Danh sách so sánh