Rachel Bright

Ngày 28/01/2022

Rachel Bright là tác giả, hoạ sĩ minh hoạ bộ sách "Thay đổi để lớn khôn" các tác phẩm của cô thường hướng tới lối suy nghĩ tự do – giúp người đọc thấy không gì là không thể. Bright đã viết và minh hoạ cho 24 cuốn sách, được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và đã bán được hơn 3 triệu bản. Rachel Bright đã đạt giải Oscar’s Book Prize 2017.

Về chúng tôi

Về chúng tôi
ADCBookiz là thương hiệu sách thiếu nhi uy tín của công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông - Đơn vị xuất sắc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Với mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện nên ADCBookiz xuất bản sách thiếu nhi ở đa dạng các lĩnh vực: Nhận thức và ngôn ngữ; Năng lực và phẩm chất; Thể chất và thẩm mỹ; Tình cảm và kỹ năng xã hội. Ngoài ra, để đồng...

GIỚI THIỆU VỀ ADCBOOKIZ

ADCBookiz - Thương hiệu Sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

TIN TỨC LIÊN QUAN

Lance G King

Rachel Bright là tác giả, hoạ sĩ minh hoạ bộ sách "Thay đổi để lớn khôn" các tác phẩm của cô thường hướng tới lối suy...

Karma Wilson

Rachel Bright là tác giả, hoạ sĩ minh hoạ bộ sách "Thay đổi để lớn khôn" các tác phẩm của cô thường hướng tới lối suy...
Danh sách so sánh