Lance G King

Ngày 15/03/2022

Lance G King là một nhà nghiên cứu giáo dục, một giáo viên và là diễn giả được săn đón trên thế giới. Ông cũng là tác giả của nhiều đầu sách viết về phương pháp học tập hiệu quả dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh, đặc biệt là cuốn "Thất bại tích cực" và là người sáng lập chương trình The Art of Learning được triển khai tại 33 quốc gia. 

Về chúng tôi

Về chúng tôi
ADCBookiz là thương hiệu sách thiếu nhi uy tín của công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông - Đơn vị xuất sắc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Với mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện nên ADCBookiz xuất bản sách thiếu nhi ở đa dạng các lĩnh vực: Nhận thức và ngôn ngữ; Năng lực và phẩm chất; Thể chất và thẩm mỹ; Tình cảm và kỹ năng xã hội. Ngoài ra, để đồng...

GIỚI THIỆU VỀ ADCBOOKIZ

ADCBookiz - Thương hiệu Sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

TIN TỨC LIÊN QUAN

Karma Wilson

Lance G King là một nhà nghiên cứu giáo dục, một giáo viên và là diễn giả được săn đón trên thế giới. Ông cũng...

Rachel Bright

Lance G King là một nhà nghiên cứu giáo dục, một giáo viên và là diễn giả được săn đón trên thế giới. Ông cũng...
Danh sách so sánh